Deklaracja Dostępności dla strony internetowej www.ustrzesz.eu

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "AKARI" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy "AKARI".

  • Data publikacji strony internetowej: 2014-05-28.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- mogą zdarzać się błędne opisy alternatywne zdjęć,

- mapa placówki nie jest dostępna.

Dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

-opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

- są bardzo obszerne,

- na stronie umieszczane są dokumenty oraz linki do stron od innych podmiotów, które mogą nie spełniać wymagań dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można poruszać się za pomocą klawiszy:

Tab – przeniesienie do następnego elementu na stronie,

Shift i Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie,

Ctrl i + – powiększenie całej zawartości strony,

Ctrl i – pomniejszenie całej zawartości strony,

Ctrl i 0 – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony,

Home – przejście na górę strony,

End – przejście na dół strony.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Sokołowski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48833525324. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Niepubliczny zakład opiekuńczo-leczniczy "AKARI"

Adres

  • 21-300 Radzyń Podlaski Ustrzesz 35

Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście dostępne jest dla osób na wózkach.

Przy wejściu umieszczony jest domofon.

Po prawej stronie po wejściu do budynku znajdują się drzwi do dyrekcji i administracji natomiast korytarz w lewo prowadzi na oddział. Do Dyrekcji i administracji prowadzą schody. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Slide
banner bezpłatna infolinia
banner łączy nas pacjent