Dla Pacjenta

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dokumentacji

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych pacjenta (NFZ)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych pacjenta (komercyjne)

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Oświadczenie osoby bliskiej zmarłego w związku z udostępnieniem dokumentacji medycznej

Regulamin dla pacjenta

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia

 

 

Pacjent ma prawo do:

 

 • ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH ODPOWIADAJĄCYCH WYMAGANIOM AKTUALNEJ WIEDZY MEDYCZNEJ;
 • INFORMACJI O SWOIM STANIE ZDROWIA;

 • ZACHOWANIA W TAJEMNICY, PRZEZ OSOBY UDZIELAJĄCE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH , INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PACJENTEM, W SZCZEGÓLNOŚCI Z JEGO STANEM ZDROWIA;

 • WYRAŻANIA ZGODY ALBO ODMOWY NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 • ZGŁASZANIA DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH PRODUKTÓW LECZNICZYCH;

 • POSZANAOWANIA INTYMNOŚCI I GODNOŚCI, W SZCZEGÓLNOŚCI W CZASIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 • DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU ZDROWIA ORAZ UDZIELONYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH;

 • ZGŁOSZENIA SPRZECIWU WOBEC OPINII ALBO ORZECZENIA LEKARZA;

 • POSZANOWANIA ŻYCIA PRYWATNEGO I RODZINNEGO;

 • OPIEKI DUSZPASTERSKIEJ;

 • PRZECHOWYWANIA RZECZY WARTOŚCIOWYCH W DEPOZYCIE.

 

TELEFONICZNA INFORMACJA PACJENTA:

 TEL: 800 190 590

Slide
banner bezpłatna infolinia
banner łączy nas pacjent